Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัสดุ / ราคากลางชุดกล้องสเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา จำนวน 1 ชุด

ราคากลางชุดกล้องสเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา จำนวน 1 ชุด

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *