Breaking News
Home / Uncategorized / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ และขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ และขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวิ่งมินิมาราธอน ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

>>ดาวน์โหลด<< ดผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *