Home / กิจกรรม : บุคลากร / บรรยากาศงานประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

บรรยากาศงานประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

IMG_8088

ภาพบรรยากาศ ประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพกรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 16 สิงหาคม 2560IMG_8087 IMG_8085 IMG_8083 IMG_8080 IMG_8079 IMG_8078 IMG_8077 IMG_8076 IMG_8075 IMG_8072 IMG_8071 IMG_8070 IMG_8066 IMG_8065 IMG_8063 IMG_8062 IMG_8061 IMG_8058 IMG_8057 IMG_8056 IMG_8053 IMG_8051 IMG_8050 IMG_8049 IMG_8047 IMG_8045 IMG_8040 IMG_8037 IMG_8034 IMG_8032 IMG_8030 IMG_8028 IMG_8024 IMG_8020 IMG_8019

ภาพบรรยากาศงานประชุม

About env@msu.ac.th

Check Also

20181123_092013

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ และร่วมกันทำกิจกรรม ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา