Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัยฯ

24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและวิจัย

24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัย ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สังคม จากกิจกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้แทนชุมชน 8 จังหวัด ชายฝั่งโขงของประเทศไทย อ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร

240160

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *