Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับ IT Exit Examitation

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับ IT Exit Examitation

IMG_5342

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมนิสิตนักศึกษาขึ้นในกิจกรรม “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ IT Exit Examitation หรือ มาตราฐานสากล”  ณ ห้อง ENV210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก “นายสุเทพ อรัญมิตร” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร

IMG_5344 IMG_5343 IMG_5340 IMG_5339 IMG_5338 IMG_5337 IMG_5335 IMG_5334 IMG_5333 IMG_5332 IMG_5331

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_9358

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนอนนับดาวริมภู ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
ปิดโหมดสีเทา