Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับ IT Exit Examitation

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับ IT Exit Examitation

IMG_5342

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมนิสิตนักศึกษาขึ้นในกิจกรรม “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ IT Exit Examitation หรือ มาตราฐานสากล”  ณ ห้อง ENV210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก “นายสุเทพ อรัญมิตร” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร

IMG_5344 IMG_5343 IMG_5340 IMG_5339 IMG_5338 IMG_5337 IMG_5335 IMG_5334 IMG_5333 IMG_5332 IMG_5331

About env@msu.ac.th

Check Also

18051991_10154525337625959_1334870042_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ลงภาคสนามในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ในการจัดหารูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในเวลา 6.30-16.30 น. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *