Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-วิจัย / ประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน

ประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน

ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Lower Mekkong Policy intiative ประเทศเวียดนาม ในการประชุมพบปะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

About env@msu.ac.th

Check Also

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *