Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กนักเรียน ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กนักเรียน ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็ก ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 23 มกราคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *