Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_34

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 17.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_0 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_1 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_2 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_3 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_4 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_5 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_6 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_7 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_8 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_9 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_10 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_11 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_12 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_13 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_14 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_15 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_16 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_17 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_18 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_19 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_20 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_21 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_22 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_23 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_24 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_25 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_26 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_27 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_28 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_29 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_30 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_31 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_32 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_33 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_34 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_35 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_36 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_37 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_38 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_39 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_40 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_41 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_42 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_43 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_44 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_45 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_46 จิตอาสาสิ่งแวดล้อม_211220_47

ที่มาภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  20 ธันวาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

279845859_375049494568913_6733080614264704998_n

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ นางสาวเกศริน ซ้ายหนองขาม และนางสาวอารียา วังราช นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในจังหวัดมหาสารคาม” (เนื้อหาส่วนหนึ่งในปัญหาพิเศษ เรื่อง การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการลดการเผาในจังหวัดมหาสารคาม) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *