Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป / ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ และ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับอนุมัติ “หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ และ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับอนุมัติ “หน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”

12376293_440243236186082_7503457399325167277_n

About env@msu.ac.th

Check Also

received_343604239589905

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการตระหนักในแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *