Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES

wichitra

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในฐานะผู้จัดการโครงการ  

ที่ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งบประมาณ 4,412,000 บาท

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *