Breaking News
Home / การจัดการความรู้ / ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<<

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

พิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเกียรติพิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *