Breaking News
Home / ข่าว / ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและฝึกอบรม”The role of intellectual Property and intellecturl Property protection strategy in Research”ผ่านระบบออนไลน์-วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและฝึกอบรม”The role of intellectual Property and intellecturl Property protection strategy in Research”ผ่านระบบออนไลน์-วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

>>>ดาวน์โหลด pdf<<<

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 มกราคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *