Breaking News
Home / ข่าว / ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและฝึกอบรม”The role of intellectual Property and intellecturl Property protection strategy in Research”ผ่านระบบออนไลน์-วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายและฝึกอบรม”The role of intellectual Property and intellecturl Property protection strategy in Research”ผ่านระบบออนไลน์-วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

>>>ดาวน์โหลด pdf<<<

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 มกราคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n

CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *