Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร

>>ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร.pdf<<<

เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 6 มกราคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

covid ฉบับที่15

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *