Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / โรงเรียนนาเชือกฯ พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรงเรียนนาเชือกฯ พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

132430859_1028205087691392_6115747870356583380_n

โรงเรียนนาเชือกฯ พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น สำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะการบัญชีและการจัดการ รวมถึงภาคชุมชน ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ในวันที่ 24  ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 -12:00 น. โดยโรงเรียนนี้  เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนำร่อง  ที่คณะครูสหวิทยาการและชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ “การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  ที่จำเพาะกับบริบทของพื้นที่ตำบลนาเชือก โดยปัจจุบัน กลุ่มนักเรียน ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผนวกกับชุดความรู้ภูมิปัญญาและคุณค่าสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งคือ เชือกหรือรกฟ้า  (Terminalia alata Roth) สะท้อนอัตลักษณ์ของตำบลนาเชือก และเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่สร้างอาชีพและมีความพร้อมด้านการตลาด  กิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเล่มหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งจะส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชน สามารถสกัดคุณค่าต้นทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมมาผสมผสานสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง รวมถึงการบูรณาการแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากการใช้พลาสติก การคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอน การสร้างแบรนด์ การคำนวณจุดคุ้มทุน  การกำหนดกลุ่มลูกค้า กลไกทางการตลาด และความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE
ภาพ: ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

00cover 131356931_1504898746385190_3187486145112284462_n1 132666073_846824635860712_5888527448330118988_n 132875649_704712813771887_7584718030192342050_n 132940131_883629492410396_3681006575726249439_n 132990444_402876461027280_1021933947605280777_n 133116992_1451289915245232_8891847576592121233_n 133257999_442791446748653_1139377181976624806_n 133357828_455510912284531_4475145909025232571_n 133363489_377988919967384_6094303910485490169_n 133459510_775872433136623_7964702141722503967_n 133501698_465863227733539_2506042126749630758_n 133664347_436830297352326_3200319241099059615_n

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

ณ วันที่ : 1 มกราคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *