Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / โรงเรียนโคกก่อฯ ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรงเรียนโคกก่อฯ ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

131732564_298121121629005_3277612210689909814_n

โรงเรียนโคกก่อฯ ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยเครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น สำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 12:00 น. โดยโรงเรียนดังกล่าว เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง ที่คณะครูสหวิทยาการและชุมชน ได้ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ “การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  ที่จำเพาะกับบริบทของพื้นที่ตำบลโคกก่อ พร้อมทั้งได้รับมอบป้ายชื่อก่อเดือย ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่  เพื่อปักไว้ประจำต้นที่ได้นำมาปลูกไว้ โดยในปัจจุบัน หาดูต้นจริงในท้องถิ่นได้ยาก  เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นมาของพื้นที่และสามารถเชื่อมโยงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้  ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเล่มหลักสูตรท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะให้เยาวชน สามารถสกัดคุณค่าต้นทุนทรัพยากรและวัฒนธรรม  มาสร้างเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง บูรณาการแนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความพร้อมในการแข่งขันทางการตลาด และความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมได้

ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE
ภาพ: ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวิตกรรมไหม

131356931_1504898746385190_3187486145112284462_n 131921154_3832969333414798_13897337632500659_n 131732564_298121121629005_3277612210689909814_n (1) 131659007_930100797521625_6828358124938497073_n 131511216_2744878082507794_8999959646041227004_n 131494959_174637921013831_5572039706018014340_n 131462200_718599052420515_6740051221833763178_n

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2563

 

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *