Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563

IMG_9408

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 9 กัน 2563

ณ ห้องประชุม  ENV1 เวลา 13.30 น.

ภาพบรรยากาศการประชุม :

IMG_9422 IMG_9421 IMG_9420 IMG_9419 IMG_9418 IMG_9417 IMG_9416 IMG_9415 IMG_9414 IMG_9412 IMG_9411 IMG_9409 IMG_9408 IMG_9407 IMG_9406 IMG_9403 IMG_9402 IMG_9401 IMG_9400 IMG_9398 IMG_9392 IMG_9390

เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  10 กันยายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ

>>>ดาวน์โหลด.doc<<< >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *