Breaking News
Home / Uncategorized / “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

116435365_286344559296975_5280420464548775705_n

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชม ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

116909827_758660428238571_3919451141315276168_n 116707071_1161511814217630_3819599384178404769_n 116495481_274834563814874_8479649938585294594_n 116463455_297060918018268_2396870297124017669_n 116435365_286344559296975_5280420464548775705_n 116430746_2802417933319902_102583540691008868_n 116427692_338193740542164_2719938725072622775_n 116426813_346652300068792_5458271290420024691_n 116424536_2779141955519937_8499423055661985015_n 116420309_920869591740734_5733612070151734707_n 116413532_4235928593116375_4608062764494769427_n 116389791_609859473284236_7840145266251248407_n 116378075_709866686525442_1635894204419532533_n 116372402_932631837238524_9049583787176870240_n 116371485_642822786664782_5533266589067979749_n 116368426_324762348693346_1104413684322348550_n 116367542_709133863267045_6314867606356815243_n 116366744_952142391892232_6676468746459304301_n 116357400_3039499389437478_4931878525128421303_n 116356339_296240208256656_2021868016972081809_n 116355741_612630526303955_6107311082111805559_n 116352723_321957232505346_8640673777674773740_n 116352563_622357355352370_2142186212585774269_n 116351657_2635318486692047_1762946989713454854_n 116351655_297335081518084_6867135538971752351_n 116348068_293549825425009_492281238952358934_n 116343711_286708375745760_157294333366024921_n 116341844_830632547344010_9054779039286119132_n 116337585_572874646713974_1088296613216963450_n 116315593_212325223502739_391172537193163941_n 116293467_395403514766964_3471926843777868103_n

 

ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  3 สิงหาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *