Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ฉบับที่ 5

90134596_519113935473398_3148839605021704192_n 90505709_2542791155933123_5653277031509524480_n

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 มีนาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

Untitled

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *