Breaking News
Home / ข่าว / มาตรการความห่วงใย ป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19

มาตรการความห่วงใย ป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19

90114557_148509706406306_3057333570138800128_n

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2563 

About env@msu.ac.th

Check Also

Untitled

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *