Breaking News
Home / ข่าว / การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศราคากลาง เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด

ประกาศราคากลาง เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา/

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *