Breaking News
Home / Tag Archives: บุคลากร

Tag Archives: บุคลากร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรด งานกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read More »