Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพและข่าว กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ภาพและข่าว กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

20191101_145131

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงานข้าร่วม
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม :

20191101_144249 20191101_144251 20191101_144310 20191101_144313 20191101_144235 20191101_144315 20191101_144354(0) 20191101_144523 20191101_144526 20191101_144838 20191101_144905 20191101_144915 20191101_144925 20191101_144926 20191101_144929 20191101_144947 20191101_144953 20191101_144954 20191101_145010 20191101_145031 20191101_145049 20191101_145129 20191101_145131 20191101_145346 20191101_145347

ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 3 พฤษจิกายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *