Breaking News
Home / ข่าว / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม

72720244_2990362724311612_2329861101988085760_o

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับศูนย์การศึกษาภาคสนามนานาชาติ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แรนดอล ซี ไคส์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาภาคสนามนานาชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนการติดต่อประสานงานโดยตรงและความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน บุคลากร และอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในบันทึกนี้ CGFS และ FERS-MSU จะร่วมมือกันให้บริการด้านการสอน งานวิจัย และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เห็นพ้องต้องกัน ส่วนการร่วมมือกันในด้านอื่นๆนั้นอาจจะทำได้โดยบันทึกร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในด้านของความร่วมมือที่มีการกำหนดโดยความเห็นชอบร่วมกัน ทั้งสองหน่วยงานเห็นด้วยกับรูปแบบของความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
1. โอกาสในการศึกษา/ฝึกอบรมร่วมกันของนิสิตนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์
2. กิจกรรมวิจัยร่วมกัน (และการตีพิมพ์เผยแพร่) สำหรับนิสิตนักศึกษา บุคลาการ และอาจารย์
3. โอกาสในการทำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน สำหรับนิสิตนักศึกษา บุคลาการ และอาจารย์
4. การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา บุคลาการ และอาจารย์ เพื่อการสอน การบรรยาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
5. การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา บุคลาการ และอาจารย์ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ เสวนา และการสัมมนาทางวิชาการ
6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อที่เป็นที่สนใจระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว: https://www.facebook.com/MahasarakhamUni

>>> ภาพเพิ่มเติม  <<<

71493397_2990368430977708_6125974998893985792_o 71496478_2990367784311106_3248771579760345088_o 71525579_2990368717644346_7977060136298479616_o 71552687_2990367287644489_6377035516885336064_o 71565608_2990367990977752_2212602194090262528_o 71570249_2990365790977972_6081923954585370624_o 71579884_2990367487644469_4896764953735725056_o 71582031_2990366267644591_4358064110789722112_o 71650142_2990364217644796_3417096227173433344_o 71655377_2990367837644434_116041572432216064_o 71658741_2990368657644352_5127076785367810048_o 71695058_2990367614311123_8422593526457434112_o 71704577_2990366127644605_7367330678989389824_o 71758888_2990367464311138_1538033939090767872_o 71803556_2990365954311289_6248612704789987328_o 71828004_2990369034310981_906331819937366016_o 71906544_2990368687644349_6275572128607633408_o 71924985_2990368550977696_4997402342492995584_o 71952597_2990367757644442_7567886070956687360_o 71952949_2990365944311290_8781525747270418432_o 71965549_2990368750977676_9080902276519821312_o 72045707_2990368180977733_8855068467984859136_o 72084640_2990368804311004_7878491740661874688_o 72119205_2990369000977651_5908398295050354688_o 72217847_2990368874310997_6901361177306071040_o 72253638_2990367727644445_4871549033237184512_o 72259959_2990366147644603_2535550680681152512_o 72288411_2990367237644494_6206365654119874560_o 72291506_2990368900977661_1823314819466395648_o 72355459_2990368610977690_4440534122892361728_o 72386858_2990368974310987_1519268973571473408_o 72644125_2990368510977700_2144847912469790720_o 72663917_2990366357644582_4626304798612783104_o 72712784_2990368307644387_6836099677524328448_o 72717232_2990368370977714_8192964744949268480_o 72720244_2990362724311612_2329861101988085760_o 72817398_2990367374311147_4375437034458710016_o 72856164_2990368074311077_1709395304475787264_o (1) 72856164_2990368074311077_1709395304475787264_o 73186832_2990368164311068_4416971064723111936_o

เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *