Breaking News
Home / Uncategorized / ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

20190326_120616

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานประชุม :

20190326_091111(0) 20190326_091140 20190326_091201 20190326_091209 20190326_091243 20190326_091522 20190326_120517

ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

68970554_2332481963746986_6388278465660977152_n

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso/iec 17025 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso/iec 17025 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *