Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัสดุ / ประกาศประกวดราคาชุดวิเคราะห์ดินและพืช ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒

ประกาศประกวดราคาชุดวิเคราะห์ดินและพืช ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒

>>ดาวน์โหลดไฟล์<<

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 29 มกราคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีการศึกษา 2562

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา-ชาลu-2562.pdf ข้อมูล : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *