Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น / ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

1533546364833

อาจารย์เข้าร่วมแสดงภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ”

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร. ธายุกร ได้นำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่อ “เสื่อม” ถ่าย

ณ วัดขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพถ่ายกล่มภาพขยะคำอธิบายภาพ

เผยแพร่ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอริกา พฤฒิกิตติ และนายชลทิตย์ สีเทา

ลงข่าว ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2561

 

About env@msu.ac.th

Check Also

received_343604239589905

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการตระหนักในแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *