Home / ข่าว / ข่าวเด่น / ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

1533546364833

อาจารย์เข้าร่วมแสดงภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ”

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร. ธายุกร ได้นำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่อ “เสื่อม” ถ่าย

ณ วัดขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพถ่ายกล่มภาพขยะคำอธิบายภาพ

เผยแพร่ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอริกา พฤฒิกิตติ และนายชลทิตย์ สีเทา

ลงข่าว ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2561

 

About env@msu.ac.th

Check Also

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา