Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าศึกษาและรายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (TCAS 5) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าศึกษาและรายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (TCAS 5) ประจำปีการศึกษา 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ธันวาคม 2561)

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยเพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ ว้ันที่ : 12 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา