Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-พัฒนานิสิต / นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม”

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม”

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม ในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 โดยทีม Young MRCES ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการส่งโครงการ “Grass-to-Energy (G2E) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน” เข้าร่วมประกวด ทีม Young MRCES ประกอบด้วย น.ส.พัชรีพร นิโรคะ, น.ส.สุภาพร แสงทอง, น.ส.อภิญญา รินทะไชย, น.ส.อภิญญา แสนสุข, นายอาชวชิต ทองทำมา และนายสุรเดช ทัพโยธา โดยมีอาจารย์ ดร. วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบพระคุณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ผู้จัดโครงการประกวด ขอขอบพระคุณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมประกวด

About env@msu.ac.th

Check Also

โครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีการเดินสำรวจธรรมชาติและชมความงามของหินรูปร่างคล้ายสัตว์ต่างๆ บนจุดชมวิวหินช้างสี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *