Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา / ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “The History and Politics of Water Resources Development in Northeast Thailand”

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “The History and Politics of Water Resources Development in Northeast Thailand”

12573883_453853598158379_8585706377078495180_n

About env@msu.ac.th

Check Also

20180907_104342

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา