Breaking News
Home / Uncategorized / โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม

สีเขียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_0244 IMG_0242 IMG_0250 IMG_0248 IMG_0236 IMG_0235 IMG_0255 IMG_0256 IMG_0265 IMG_0273 IMG_0275 IMG_0277 IMG_0279 IMG_0278 IMG_0280 IMG_0283 IMG_0285 IMG_0292 IMG_0295 IMG_0288 IMG_0282 IMG_0287 IMG_0300 IMG_0303 IMG_0307 IMG_0309 IMG_0308 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0316 IMG_0322 IMG_0324 IMG_0319 IMG_0325 IMG_0336 IMG_0339 IMG_0345 IMG_0355 IMG_0363 IMG_0352 IMG_0385 IMG_0381 IMG_0374 IMG_0386 IMG_0393 IMG_0400 IMG_0392 IMG_0402 IMG_0431 IMG_0427 IMG_0410 IMG_0412 IMG_0435 IMG_0438 IMG_0459 IMG_0439 IMG_0448 IMG_0485 IMG_0483 IMG_0482 IMG_0481 IMG_0470 IMG_0464

>>>รูปภาพเพิ่มเติมคลิก<<<

ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย ์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_1275

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *