Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

ผ้าไทย 6052565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์สวมใส่ “ชุดผ้าไทย” ทุก “อังคาร-ศุกร์”

วันนีื้ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เชิญชวนร่วมรณรงค์ แต่งกายสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา

IMG_0220 IMG_0219 IMG_0218 IMG_0217 IMG_0216 IMG_0215 IMG_0214 IMG_0213 IMG_0212 IMG_0211 IMG_0204

ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_1275

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *