Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

ผ้าไทย 6052565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์สวมใส่ “ชุดผ้าไทย” ทุก “อังคาร-ศุกร์”

วันนีื้ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เชิญชวนร่วมรณรงค์ แต่งกายสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา

IMG_0220 IMG_0219 IMG_0218 IMG_0217 IMG_0216 IMG_0215 IMG_0214 IMG_0213 IMG_0212 IMG_0211 IMG_0204

ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *