Breaking News
Home / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้-e-learning / แนะนำเว็บไซต์หางาน สำหรับนิสิต

แนะนำเว็บไซต์หางาน สำหรับนิสิต

About env@msu.ac.th

Check Also

กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17

กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17

กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17 เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *