Breaking News
Home / ข่าว / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ชมชื่น ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ชมชื่น ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

พี่นก

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 256

About env@msu.ac.th

Check Also

covid ฉบับที่15

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *