Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพข่าว”การประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ″

ภาพข่าว”การประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ″

วาระการประชุมบุคลากร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศการประชุม :

20200513_141222

20200513_144303 20200513_141247 20200513_141241 20200513_141222 20200513_141212 20200513_141201 20200513_141158 20200513_14114920200513_141143 20200513_141034

20200513_144301

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *