Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

3

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    ภายใต้ชื่อ “กันภัยเกมส์”  มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน  13  สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  2  ประเภท คือ กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยแบ่งชนิดกีฬาดังนี้

  1. กีฬาสากล มี   4  ประเภท   คือ  ฟุตซอลชาย   วอลเล่ย์บอลผสม  บาสเก็ตบอลผสม และ แชร์บอลหญิง
  2. กีฬาพื้นบ้าน มี วิ่งซุปเปอร์แมน และวิ่งหลายขา

การแข่งขันอื่นๆ  ก็มีการแข่งขันขบวน  แข่งขันผู้นำเชียร์และแสตนเชียร์

จากการเข้าร่วม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล   4   รางวัล  ดังนี้

  1. ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลชาย
  2. รองชนะเลิศ ผู้นำเชียร์
  3. ชนะเลิศ วิ่งซุปเปอร์แมน
  4. รองชนะเลิศวิ่งหลายขา

ภาพบรรยากาศในงาน : กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26 

6 5 4 3 2 1

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *