Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

>>2019/05/3562-งานประชาสัมพันธ์ประธานหลักสูตร-ป.ตรี.pdf<<

ที่มาภาพและข่าว : ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *