Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสมัครเรียน / เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิต 2561 ป โท ป เอก

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาที่เปิดรับ

    – สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

    – สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://grad.msu.ac.th/admission

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ http://grad.msu.ac.th/admission

สมัครด้วยตัวเอง 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ. สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

88151347_634219337336995_3601113529739902976_n

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ”ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1″

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รายละเอียดตามเอการแนบด้านล่าง : ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *