Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสิทธิ์ เอมดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรม การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต โดยทั้งนี้ ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าอบรม งานสารสนเทศและโสตฯ ต้องขอขอบคุณนิสิตในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ครับ


18034056_1740934359530387_4604176394166734726_n 18011188_1740934372863719_679451148175239445_n 18010516_1740934136197076_439648456772887993_n 17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

 

 

 

 

 

รูปภาพ : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

About env@msu.ac.th

Check Also

28125290_774770696066666_368957347_o

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา