Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสิทธิ์ เอมดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรม การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต โดยทั้งนี้ ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าอบรม งานสารสนเทศและโสตฯ ต้องขอขอบคุณนิสิตในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ครับ


18034056_1740934359530387_4604176394166734726_n 18011188_1740934372863719_679451148175239445_n 18010516_1740934136197076_439648456772887993_n 17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

 

 

 

 

 

รูปภาพ : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

About env@msu.ac.th

Check Also

18051991_10154525337625959_1334870042_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ลงภาคสนามในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ในการจัดหารูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในเวลา 6.30-16.30 น. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *