Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพบรรยากาศ ” พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศ ” พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น
พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น

ภาพบรรยากาศ ” พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณาจารย์และบุคลากร ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหอพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เขตพื้นที่ในเมือง โดยเริ่มต้นเดินขบวนจากบริเวณ แขวงการทาง (5 แยก) เข้าสู่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

IMG_7144 IMG_7148 IMG_7152 IMG_7162 IMG_7164 IMG_7178 IMG_7180 IMG_7183 IMG_7185 IMG_7188 IMG_7189 IMG_7191 IMG_7193 IMG_7194 IMG_7203 IMG_7205 IMG_7207 IMG_7211 IMG_7216 IMG_7222 IMG_7230 IMG_7233

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_9934

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา