Home / ข่าว / ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

S__56344741ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

  นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล     นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบถุงผ้าหลากคุณประโยชน์  และดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีแนวคิด ที่จะผลักดันให้เกิดการลดการใช้ขยะพลาสติกที่ต้นทาง โดยเริ่มจากตนเอง จึงได้พัฒนาถุงผ้าที่มีความแปลกใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสมผสานมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ การเลือกวัตถุดิบที่แฝงการสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทีม มมส ได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ในชื่อผลงาน ถุงผ้ามายากล”  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดในรูปหนังสั้น (https://www.facebook.com/singpraditdeqp/videos/294745791334553/?fref=mentionsการประกวดครั้งนี้  ผลงานของทีม มมส ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เป็นหนึ่งใน 66 ผลงาน จากทั้งหมด 101 ผลงานจากทั่วประเทศ โดยผู้แทนนิสิต นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก พร้อมด้วย ดร.ธายุกร พระบำรุง ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9  โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล  ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานมอบรางวัลและประธานในการพิจารณาตัดสิน    การประกวดผลงานฯ รอบชิงชนะเลิศ  

ข่าวและภาพดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ : 4 กันยายน 2561

 

ENVIRONMENT and IT Team participated in the Nationale Waste Management Innovation Showcas

On August 28, 2018, the 2nd-year undergraduate students from the faculty of Informatics, Mr. Pattarawich Pattarawatkun, Mr. Nuttapong Chinart and Mr. Jaroonsak Sungdarnjark, under the directions of Dr. Thayukorn Prabamroong and Dr. Jutamas Kaewsuk from the Faculty of Environment and Resource Studies, MSU joined in the 2018 national competition on waste minimization innovation project at The Nine Center, Bangkok. The event was organized by the Ministry of National Resources and Environment. The MSU team presented the innovative products named “Tricky bag” and also delivered short movies showcasing the product design and its multi-purposed functions in response to  plastic waste minimization (https://www.facebook.com/singpraditdeqp/videos/294745791334553/?fref=mentions). The MSU team is one of the 66 teams across the country recruited for this round.

NEWS and Photos from Dr. Thayukorn Prabamroong

40247181_1942182822511678_5556614184013135872_n173571 173570bb3c715f34e445229739e939eab0bd3d222230340397950_1942487849147842_8469751953834901504_o 173563

 

About env@msu.ac.th

Check Also

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา