Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสาตร์

About env@msu.ac.th

Check Also

21192520_1947205332202730_4229519307214141589_n

SF Coprporation เรียนเชิญชมภาพยนตร์ เรื่อง An inconvenient Truth2 สารคดีปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
ปิดโหมดสีเทา