Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม “พิธีตั้งศาลพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่” ประจำคณะสิ่งแวดล้อมฯ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม “พิธีตั้งศาลพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่” ประจำคณะสิ่งแวดล้อมฯ

Untitled-1

About env@msu.ac.th

Check Also

21192520_1947205332202730_4229519307214141589_n

SF Coprporation เรียนเชิญชมภาพยนตร์ เรื่อง An inconvenient Truth2 สารคดีปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *